REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy www.sklep.wrotanadziei.org jest prowadzony przez:

Wrota Nadziei
ul. Łabędzia 13
11-042 Giedajty

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/ Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym www.sklep.wrotanadziei.org przy wykorzystaniu środków w porozumiewaniu się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2/ Klient ma dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.wrotanadziei.org.

Klient w procesie rejestracji oraz składania zamówienia akceptuje ww Regulamin.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ oraz DOSTAWA TOWARU

1/ W celu składania i realizacji zamówień należy:

Zarejestrować się w sklepie internetowym www.sklep.wrotanadziei.org (założyć KONTO) – wypełnić formularz rejestracyjny: podać nazwę firmy/imię i nazwisko, adres wysyłki, adres mailowy, numer telefonu oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia przez sklep www.sklep.wrotanadziei.org

2/ Ceny produktów w sklepie internetowym są podane w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są podane osobno w procesie składania zamówienia. Koszty dostawy są uzależnione od wyboru opcji dostawy (wysyłka kurierem lub odbiór osobisty), wartości zamówienia, wagi i wymiarów paczki.


3/ Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu wg opisu i warunków jego sprzedaży.

5/ Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty (forma przedpłaty przelewem na konto sprzedawcy)


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1/ Dane osobowe Klienta są przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji zamówień wg zady  "minimalizacji danych" .Są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO.Sklep www.sklep.wrotanadziei.org nie zbiera i nie gromadzi danych osobowych w celach innych niż realizacja zamówień.

2/ Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz całkowitego usunięcia. Można tego dokonać w zakładce Moje Konto lub zwrócić się do administracji sklepu w celu dokonania zmian.

3/ Dane klientów nie są udostępniane osobom trzecim.

4/ Strona korzysta z cookies jedynie  w celu realizacji zamówień.

5/ Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony.

4/ Administratorem danych jest Joe West Wrota Nadziei ul.63.Pułku Piechoty 71B /26. 87-100 ToruńUSTAWOWE PRAWO ODSTĘPOWANIA OD UMOWY

1/ Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenckich w okresie 14 dni od daty otrzymania towaru Klient, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dot. zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Klient może tego dokonać przesyłając OŚWIADCZENIA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY drogą mailową (lub za pośrednictwem poczty). Sklep internetowy www.sklep.wrotanadziei.org jako Sprzedawca potwierdzi Klientowi poprzez e-maila otrzymanie Oświadczenia od odstąpienia od umowy.

2/ W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważania za niezawartą, a Klient/Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar zwracany w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy powinien być odesłany na koszt Klienta na adres:

Wrota Nadziei
ul. Łabędzia 13
11-042 Giedajty

Fundacja  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

REKLAMACJE

Fundacja Wrota Nadziei odpowiada wobec Klienta, który jest Konsumentem, za niezgodność towaru z umową. Jeżeli towar ma wadę Klient może złożyć reklamację na adres mailowy:zamówienia@wrotanadziei.org w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową przez naprawę, wymianę lub zwrot całości lub części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy). Sklep internetowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia oraz uzgodnienia z Klientem sposobu rozpatrzenia reklamacji.